PRIVACY STATEMENT BEAUTYSALON ASTEN                                                        

Inleiding

Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier gebruiken en verwerken. In dit Privacy Statement leggen we je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@beautysalonasten.nl.

Wie is Beautysalon Asten?

Beautysalon Asten is de vennootschap onder firma Beautysalon Asten, kantoorhoudende Hemelberg 60 5721CP te Asten. Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 61270687.

Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beautysalon Asten de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Beautysalon Asten jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie.

Doeleinde:                   Financiële administratie
Gegevens:                   Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (naam
bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:                   Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:         Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                   Beheer van Bestellingen
Gegevens:                   NAW gegevens, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW nummer
Grondslag:                   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:         Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                   Afhandelen klachten
Gegevens:                   NAW gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW nummer
Grondslag:                   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:          Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                   Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:                    NAW gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig     zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:                   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:          Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                   Afhandelen klachten
Gegevens:                   NAW gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:                   Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:          Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                    Facturatie
Gegevens:                     NAW gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:                    Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:           Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing.

Doeleinde:                      Direct marketing
Gegevens:                      Naam, E-mailadres, Klikgedrag
Grondslag:                     Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:     Commercieel belang
Bewaartermijn:            Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                      Affiliate marketing
Gegevens:                      Naam, E-mailadres, Klikgedrag
Grondslag:                      Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:      Commercieel belang
Bewaartermijn:             Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                       Nieuwsbrief
Gegevens:                       Naam, E-mailadres, Klikgedrag
Grondslag:                      Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:      Commercieel belang
Bewaartermijn:             Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                      Social marketing
Gegevens:                      Naam, E-mailadres, Klikgedrag
Grondslag:                      Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:      Commercieel belang
Bewaartermijn:             Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:                      Loyaliteitsprogramma
Gegevens:                       Naam, E-mailadres, Klikgedrag
Grondslag:                      Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:      Commercieel belang
Bewaartermijn:             Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding.

Doeleinde:                      Cameratoezicht
Gegevens:                       Bewakingsvideo
Grondslag:                      Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:      Commercieel belang
Bewaartermijn:            Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp heeft gegevens van jou in bezit, omdat jij die gegevens verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal Rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je
De persoonsgegevens wilt zien die bij Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp zijn vast gelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar
Aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kunt veranderen,
Kun je een verzoek hiertoe doen bij Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp. Je kunt verzoeken dat Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp  je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Rechten van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp  of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp te verkrijgen. Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp  zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onder brengen.

Toestemming intrekken                                                                                          

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekend wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken.
Het kan zijn dat Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@beautysalonasten.nl
Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp een dergelijk verzoek heeft ontvangen.

Indien Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp je gegevens gebruikt, dan kun je een email sturen naar info@beautysalonasten.nl

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Beautysalon Asten/Hardloop-Bootcamp jouw gegevens verwerkt, kun je een email sturen naar info@beautysalonasten.nl

Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.